Projekt Živé knižnice Tlačiť
Napísal Administrator   
Nedeľa, 26 Január 2014 17:43

Dňa 16. 12. 2013 sa uskutočnil na Základnej škole v Hôrkach projekt Živé knižnice.

Do projektu sa zapojila aj Janka Imrišková, ktorá prezentovala naše o.z. Turistický štvorček.


„Tento projekt vznikol ako myšlienka mimovládnej organizácie „Stop násiliu“ v Dánsku a neskôr bol rozšírený v rámci Európy aj mimo nej. Je to metóda odbúravania predsudkov, stereotypov a zoznamovania sa s novým pohľadom na veci okolo nás.

Živé knižnice fungujú presne tak ako klasická knižnica. Čitatelia prídu a požičajú si knihu na limitovaný čas. Knihy v Živej knižnici sú však ľudské bytosti a spoločne s čitateľmi vstupujú do kontaktu cez osobný dialóg. Knihy môžu hovoriť o sebe, no dokážu odpovedať aj na otázky čitateľov a vzdelávať.

Témou tejto Živej knižnice bolo Dobrovoľníctvo a cieľovou skupinou žiaci 9. ročníka. Veľa mladých ľudí začína s dobrovoľníctvom práve v tomto veku. Preto bolo naším cieľom žiakov motivovať, predstaviť im zaujímavým spôsobom rôzne možnosti dobrovoľníctva v rámci Žilinského kraja prostredníctvom osobných príkladov 3 Živých kníh. Živé knihy pritom predstavovali dobrovoľníci, dlhodobo pôsobiaci v rôznych oblastiach ako ekológia, voľný čas, nenápadní hrdinovia, jašidielňa, kresťanské aktivity.

Prostredníctvom spätnej väzby od žiakov sme zistili, že mnoho z nich pripúšťa, že by sa v budúcnosti radi zúčastnili dobrovoľníckych aktivít a mnohí sa už zapájajú aj prostredníctvom školy. Dievča 15 r.: „Živá knižnica nám otvára srdcia, aby sme pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú.“

Realizácia projektu bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie a národného projektu Komprax.“

Za Živé knižnice, Ivana

  

Posledná úprava Nedeľa, 16 Marec 2014 22:08